HajautusHajautettu salkunhoito perustettiin samaan aikaan kuin CPR AM, ja se  varmisti asemansa heti yhtiön asiantuntemuksen ydinalueena.

Hoitoprosessi suunniteltiin toimivaksi top down -perusteella rakenteella ja jo vuonna 1996 se liitettiin yhtiön omaan varallisuuden allokointimalliin, jonka avulla toimintaa voitiin laajentaa globaalille tasolle. Tätä mallia on kehitetty jatkuvasti, ja se perustuu monille todennäköisyysskenaarioille, mallin tavoite on optimoida riski-tuotto -suhde määrätylle sijoitusaikavälille.

Vuosien mittaan tämä kehitystyö on tarjonnut  CPR AM -yhtiölle mahdollisuuden rakentaa vahvan hajautetun hoitoprosessin, joka mukautuu erilaisiin strategioihin ja hoitoympäristöihin.

“YLIOPISTOJEN TEKEMÄT TUTKIMUKSET OSOITTAVAT, ETTÄ VARALLISUUDEN KOHDENNUS ON OLLUT SUURI TUOTON LÄHDE  VIIMEISTEN 30 VUODEN AIKANA.”

Arnaud Faller, CPR AM-yhtiön sijoitusjohtaja.sijoitusfilosofiamme PYLVÄÄT

PUHDAS KOHDENNUS,

JOKA MAKSIMOI ERIYTTÄMISEN JA JOUSTAVUUDEN

JA REAKTIIVISUUDEN MAHDOLLISUUDET

RISKIEN HALLINTA SIJOITUSPROSESSIN KAIKISSA VAIHEISSAVAROJEN ALLOKAATIO, HOITOMME KULMAKIVI

CPR AM-yhtiön omaksuma lähestymistapa pyrkii ensin löytämään parhaan tuoton määrätyllä riskitasolla ja sijoitusajalla.   Varallisuuden kohdennus on keskeinen tekijä rakennettaessa hajautettuja salkkuja.

Se vastaa kolmeen perusongelmaan:1. Parhaan allokointistrategian määrittely yhdistelemällä käytettävissä olevia varallisuuslajeja optimaalisella tavalla.  

  • CPR AM -yhtiön kaikki asiantuntijaosastot mobilisoidaan mahdollisten markkinaskenaarioiden ja niiden toteutumistodennäköisyyden määrittelemiseksi.
  • Jokaiselle salkulle määritetään optimaalinen kohdennus yhtiön allokointimallin avulla.

2. Riskinhallinta otetaan salkunhoidon ytimeen 

Salkunhoito tapahtuu etukäteen määritellyn budjetin puitteissa, (määritetään volatiliteettina, tracking-error, maksimihävikkinä…), ja markkinoiden äärimmäiset riskit otetaan huomioon.

3. Positioiden hallinta asetetaan etusijalle  

Tässä hyödynnetään salkunhoitotiimin kokemusta, ja salkunhoidossa käytetään reaktiivista kohdennustaktiikkaa, jotta parhaat kehitystendenssit voidaan hyödyntää ja/tai varat voidaan suojata riskeiltä.Sen käytölle on tyypillistä:

  • Lähestymistapa, joka perustuu lukuisille todennäköisille skenaarioille, jotta mahdollisuuksien kenttää voidaan laajentaa ja markkinoiden riskiä voidaan lähestyä parhaalla tavalla.  
  • Yhtiön omaa kohdennusmallia käytetään määrittelemään optimaalinen salkku huomioon otettavien skenaarioiden, määritetyn budjetin ja kunkin salkun omien rajoitusten mukaan.
  • Positioita ohjataan jatkuvasti käyttäen hyväksi taktista kohdennusta, jotta markkinoiden lyhyen aikavälin olosuhteisiin voidaan sopeutua, tilaisuudet voidaan käyttää hyväksi ja salkku voidaan suojata riskeiltä.


Eriytetyn hoitomme vahvuuksiaVAIHDETTAVAT OBLIGAATIOT

CPR Asset Management omaa yli 20 vuoden kokemuksen vaihdettavien obligaatioiden alalla ja se on tämän varallisuusluokan perinteinen toimija. Vaihdettavien obligaatiosalkkujen hallinta on uskottu kokeneelle tiimille, joka on täysin integroitu hajautettujen salkkujen hoidon osastoon. Sen kaksi erikoistunut salkunhoitajaa käyttävät hyväkseen välineitä ja töitä, jotka on omistettu varallisuuden kohdennukseen, mutta niiden lisäksi myös he hyötyvät operationaalisista piireistä ja monialaisuudesta, joka on toteutettu muiden CPR AM -salkunhoitajien kanssa (osakkeet, lainat) erityisesti liikkeeseenlaskijoiden seurannan vuoksi.   

Salkunhoitajat soveltavat strategiaa optimoidakseen tuoton ja rajoittaakseen riskiä mallilla, joka perustuu neljälle tuoton moottorille (korot, lainat, osakkeet ja volatiliteetti).

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.