HAJAUTUSRahoitusmarkkinoiden kehitys viime vuosina tukee johtopäätöstä, että nousukausia, jolloin pörssi-indeksit nousevat,  seuraa lasku tai jopa kriisi, joka aiheuttaa sijoittajille runsaita menetyksiä. 

Yhä epävarmemmassa ympäristössä tarve noudattaa kiinteää osakkeiden allokointiprosenttia  voi osoittautua liian rajoittavaksi. Salkkua ja sen positioita täytyy mukauttaa eri varallisuuslajien avulla (osakkeet, obligaatiot....) , jotta markkinoiden muutoksiin voi sopeutua. Joustava salkunhoito, joka antaa mahdollisuuden sopeuttaa hoitoa markkinoiden lyhyen aikavälin muutosten mukaan, vastaa tätä tavoitetta.

“YLIOPISTOJEN TEKEMÄT TUTKIMUKSET OSOITTAVAT, ETTÄ VARALLISUUDEN KOHDENNUS ON OLLUT SUURI TUOTON LÄHDE  VIIMEISTEN 30 VUODEN AIKANA.”

Arnaud Faller, CPR AM-yhtiön sijoitusjohtaja.

Joustavan asiantuntijoille uskotun joustavan varojen hoitomenettelyn avulla salkun sisällön voi kohdentaa markkinoiden muutosten mukaan valuuttatuotteiden, osakkeiden ja obligaatioiden välillä.
CPR AM -yhtiön omaksuma lähestymistapa pyrkii ensin löytämään parhaan tuoton määrätyllä riskitasolla ja sijoitusajalla.   Varallisuuden kohdennus on keskeinen tekijä rakennettaessa hajautettuja salkkuja. VAROJEN ALLOKAATIO, HOITOMME KULMAKIVI

CPR AM-yhtiön omaksuma lähestymistapa pyrkii ensin löytämään parhaan tuoton määrätyllä riskitasolla ja sijoitusajalla.   Varallisuuden kohdennus on keskeinen tekijä rakennettaessa hajautettuja salkkuja.
Se vastaa kolmeen perusongelmaan:

1. Parhaan allokointistrategian määrittely yhdistelemällä käytettävissä olevia varallisuuslajeja optimaalisella tavalla.  

  • CPR AM -yhtiön kaikki asiantuntijaosastot mobilisoidaan mahdollisten markkinaskenaarioiden ja niiden toteutumistodennäköisyyden määrittelemiseksi.
  • Jokaiselle salkulle määritetään optimaalinen kohdennus yhtiön allokointimallin avulla.

2. Riskinhallinta otetaan salkunhoidon ytimeen 

Salkunhoito tapahtuu etukäteen määritellyn budjetin puitteissa, (määritetään volatiliteettina, tracking-error, maksimihävikkinä…), ja markkinoiden äärimmäiset riskit otetaan huomioon.

3. Positioiden hallinta asetetaan etusijalle  

Tässä hyödynnetään salkunhoitotiimin kokemusta, ja salkunhoidossa käytetään reaktiivista kohdennustaktiikkaa, jotta parhaat kehitystendenssit voidaan hyödyntää ja/tai varat voidaan suojata riskeiltä.ERIYTETYN HOITOMME VAHVUUKSIA

Sen käytölle on tyypillistä:

  • Lähestymistapa, joka perustuu lukuisille todennäköisille skenaarioille, jotta mahdollisuuksien kenttää voidaan laajentaa ja markkinoiden riskiä voidaan lähestyä parhaalla tavalla.  
  • Yhtiön omaa kohdennusmallia käytetään määrittelemään optimaalinen salkku huomioon otettavien skenaarioiden, määritetyn budjetin ja kunkin salkun omien rajoitusten mukaan.
  • Positioita ohjataan jatkuvasti käyttäen hyväksi taktista kohdennusta, jotta markkinoiden lyhyen aikavälin olosuhteisiin voidaan sopeutua, tilaisuudet voidaan käyttää hyväksi ja salkku voidaan suojata riskeiltä.

Tärkeimmät tähän strategiaan liittyvät riski ovat korot, luotot ja vaihtokurssit. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.VAIHDETTAVAT OBLIGAATIOT

Vaihdettavat obligaatiot ovat hybridi rahoitusmarkkinainstrumentti, jossa on yhdessä obligaatiokomponentti ja osakekomponentti, jossa on vaihtomahdollisuus. Selkeästi sanoen se on obligaatio, johon liittyy vaihto-oikeus, joka avulla sen kantaja voi tietyissä olosuhteissa vaihtaa obligaatiot yhtiön osakkeiksi.

Käytännössä osakkeen noustessa vaihdettava obligaatio nousee myös ja seuraa osakkeen kehitystä. Vastaavasti osakkeen laskiessa, obligaatio nousee etusijalle.   Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihdettavien obligaatioiden haltija osallistuu saa enemmän hyötyä nousutapauksessa ja hän on suojattu laskun sattuessa.  

CPR Asset Management omaa yli 20 vuoden kokemuksen vaihdettavien obligaatioiden alalla ja se on tämän varallisuusluokan perinteinen toimija. Vaihdettavien obligaatiosalkkujen hallinta on uskottu kokeneelle tiimille, joka on täysin integroitu hajautettujen salkkujen hoidon osastoon. Sen kaksi erikoistunut salkunhoitajaa käyttävät hyväkseen välineitä ja töitä, jotka on omistettu varallisuuden kohdennukseen, mutta niiden lisäksi myös he hyötyvät operationaalisista piireistä ja monialaisuudesta, joka on toteutettu muiden CPR AM -salkunhoitajien kanssa (osakkeet, lainat) erityisesti liikkeeseenlaskijoiden seurannan vuoksi.

Salkunhoitajat soveltavat strategiaa optimoidakseen tuoton ja rajoittaakseen riskiä mallilla, joka perustuu neljälle tuoton moottorille (korot, lainat, osakkeet ja volatiliteetti).

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.