ObligaatiotObligaatioiden hoitotiimit toimivat koko obligaatiosijoittamisen spektrillä tarjoten laajan valikoiman perinteisiä ja innovatiivisia ratkaisuja:

 • Innovatiivisia dynaamisia maantieteellisen allokoinnin strategioita, joissa vapaudutaan perinteisistä benchmark-lähestymistavoista:
 • Puhtaita suunnattuja lähestymistapoja, joiden avulla varallisuusluokista (lainat tai inflaatio) voi nauttia korkovaikutuksista kärsimättä.
 • Obligaatioiden allokointitapa, jossa on kaksi erillistä ja toisiaan täydentävää luottomoottoria ja jossa pyritään tarjoamaan erityisen robusti ratkaisu markkinoiden konfiguraatiosta riippumatta.  


3 asiantuntijaryhmää

Korkojen ja inflaation hallinta

Se hoitaa kaikkien nimelliskorko- ja inflaatiosalkkujen hallintaa (OPC ja toimeksiannot) Se perustuu CPR AM -yhtiön omaan obligaatioiden allokointimalliin uusien ratkaisujen löytämiseksi uusiin haasteisiin obligaatiomarkkinoilla ja se rikastuttaa mallia jatkuvasti läheisessä yhteistyössä tutkimus- ja strategiatiimien kanssa.

Lainan hallinta

Valuuttaratkaisujen lisäksi lainojen hallinnan tiimi hoitaa ainutlaatuista ja likvidiä valikoimaa tarjoten pääsyn yksityisten liikkeeseenlaskijoiden lainajohdannaisten markkinoille.  CPR Credixx -rahaston kehittämä asiantuntemus pyrkii hyötymään mahdollisimman paljon laina-spreadista ilman altistumista koroille (rakenne) tai valuutoille (järjestelmällinen suojaus). Tiimi hoitaa myös  Buy & Hold -tyyppisten salkkujen hallinnan.

Sisäinen

Tiimi koostuu kahdesta henkilöstä ja toimii tiukassa yhteistyössä Amundi lainatiimin analyytikoiden kanssa. Se on integroitu CPR AM-yhtiön hallintaosastoon, se analysoi liikkeeseenlaskijoita ja sektoreita antaen salkunhoitajille suosituksia.HOITOFILOSOFIAMME

DYNAAMISIA JA ERIYTETTYJÄ LÄHESTYMISTAPOJA TUOTTOLÄHTEISIIN

 TIUKKA LIIKKEESEENLASKIJOIDENVALINTA JA RISKINHALLINTA

aktiivinen, reaktiivinen ja likvidi hoitoSTRATEGIAMME/ JOKAISEEN STRATEGIAAN OMA RATKAISU

Joustava obligaatiosijoittaminen

 • Kaikkiin markkinakonfiguraatioihin sovellettavissa oleva lähestymistapa, sopii erityisesti matalien tai nousevien korkojen ympäristöihin.
 • Allokointi kahteen toisiaan täydentävään tuottomoottoriin:  perinteinen top-down -lähestymistapa ja bottom-up -lähestymistapa, joka keskittyy obligaatioihin tarjoten parempaa tuottoa.
 • Aktiivinen, reaktiivinen ja likvidi hoito 

Valtion obligaatiot

 • Maantieteellinen allokointi, joka on markkinoiden tasolla vapaana periteisistä indekseistä
 • Korkokäyrien aktiivi hallinta
 • Jatkuva riskinohjaus
 • ESG-analyysin asiantuntemus, jota on sovellettu erityisesti Yhdysvaltoihin 

Lainat

 • Avain käteen -ratkaisuja laina-spreadien sijoittamiseksi altistumatta korkoriskille.
 • Lähestymistapa perustuu 4 perustalle:  edustavuudelle, avoimuudelle, likviditeetille  ja eriyttämiselle
 • Riskinhallinta on integroitu sijoitusprosessin kaikille tasoille 

Inflaatio

 • Pitkän aikavälin positiostrategia kansainvälisille reaalikoroille
 • Implisiittinen inflaation suuntastrategia, ei riskiä nimelliskoroille
 • Korkopositioiden ja maantieteellisen positioiden aktiivinen hoito (reaalikorot, nimelliskorit, inflaatio)


OBLIGAATIOIDEN HOITOA CPR AM -YHTIÖSSÄ

 • Kokenut hoitotiimi: korko- ja luottotiimi on luotu samaan aikaan kuin  CPR AM, ja sillä on 20 vuoden kokemus. Tiimi koostuu 8 salkunhoitajasta ja 2 lainastrategia-asiantuntijasta, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla käyttäen hyväkseen lukuisia lisäarvon lähteitä: suunnatut korot, reaalikorot, inflaatio, lainat, lainat.
 • Merkittävä lainojen analysointikapasiteetti: hoitajat valitsevat yksityiset liikkeeseenlaskijat tukeutuen kaksinkertaiseen laina-analyysiin.  Siinä yhdistetään Amundi-konsernin ja sen laina-analyysioston merkittävät resurssit (17 analysoijaa) ja CPR AM:n rahaston hoitotiimiin integroidun  ja sille täysin omistautuvan lainastrategiaryhmän (2 analysoijaa) läheisyys.
 • Onnistuneeksi osoittautunut  sijoitusprosessi: CPR AM -yhtiön 20 vuoden kuluessa kehittämä lähestymistapa, jossa yhdistyy hoitotiimien tietotaito ja alan perusteellinen tuntemus, näin varallisuusluokkia voidaan käsitellä taidokkaalla allokoinnilla ja riskinhallinalla. 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.