OsakkeetTäyttääkseen sijoittajien uudet vaatimukset ja markkinoiden uudet haasteet CPR AM tarjoaa täydellisen hajautetun rahasto- ja osakestrategiavalikoiman:

 • Strategioissa keskitytään hakemaan parhaita arvopapereita kaikilla suurilla maantieteellisillä alueilla ilman sektoripainotuksia.
 • Puhtaat temaattiset tai sektorikohtaiset hoitotavat tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää määrättyjen rahoitusmarkkinoiden dynaamisesta kasvusta.
 • Innovatiiviset lähestymistavat sijoitusstrategioiden mukauttamiseksi markkinasykleihin kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla.

CPR AM- yhtiön sijoitusratkaisut ovat tulosta sitoutuneesta lähestymistavasta ja ne pyrkivät tarjoamaan tuottoa tietyllä aikavälillä etsimällä vahvimpia yrityksiä ja/tai  dynaamisimpia markkinatendenssejä.

Tässä tarkoituksessa CPR AM harjoittaa aktiivista rahastonhoitoa, jossa yhdistetään omaperäisellä tavalla rahastonhoitajien pitkä kokemus kehittyneiden analyysivälineiden ja/ja mallinuksen käyttöön.CPR AM-yhtiön tietotaito erottuu erityisesti seuraavien seikkojen perusteella:

 • Vankat pitkän aikavälin tunnustetut lähestymistavat sekä kehittyvät ja innovatiiviset tuotteet
 • Vahva aktiivinen hoito on osoittautunut tehokkaaksi lisäarvon hankinnassa.
 • Yhtiön sisällä yhteistyössä tutkimustiimien kanssa kehitetyt hoidon analyysin ja optimoinnin välineet.
 • Pitkäaikainen kokemus rahastonhoidosta ja sen kehittämisestä jo yli 25 vuoden ajan.
 • Lähes 20 osakkeiden hoitajaa on hankkinut  yhdessä keskimäärin yli 18 vuoden kokemuksen.


TIUKAT JA KESTÄVÄT HOITOMENETTELYTAVAT

LISÄARVON JA RISKIEN LÄHTEIDEN ANALYYSI JA TUNTEMUS

(SYKLIT, TYYLI, SEKTORIT, ARVOPAPERIT...)

YHTIÖN KVANTITATIIVISET VÄLINEET TUKEVAT PÄÄTÖKSENTEKOA

JOKAISEN YHTIÖN ALAN JA TOIMINNAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS   KVANTITATIIVISTA VARAINHOITOA, JOLLA ON INHIMILLISET KASVOT

CPR AM on pioneeri arvopaperien kvantitatiivisen valinnan alalla, ja yhtiö tarjoaa  rahastonhoitoa, jossa sovelletaan arvopaperien kvantitatiivista valintaa ilman tyyli- tai sektorikohtaisia painotuksia rajoitetun riskibudjetin puitteissa.

Kvantitatiivisessa rahastonhoidossa yhdistetään perinteinen perustekijöiden analyysi kvantitatiiviseen mallinnukseen luomalla erittäin hajautettuja salkkuja. CPR AM- yhtiön tarjoamat ratkaisut ovat laajentuneet ajan myötä, ja nyt ne kattavat laajan valikoiman eri sijoitusstrategioita, maantieteellisiä positioita ja erilaisia riski-tuotto -yhdistelmiä.

Strategiassa pyritään tarjoamaan säännöllisesti markkinoiden keskitasoa parempaa tuottoa markkinoiden tilasta tai sen hetkisestä kehityssuunnasta riippumatta.TEEMOJEN VAHVUUS

Väestön ikääntyminen, ylellisyys, kulta ja raaka-aineet, fuusiot/rakennemuutokset... CPR AM on löytänyt nämä teemat ja havainnut niiden olevan hyviä tuottolähteitä.

Temaattinen sijoittaminen on erinomainen tapa hyötyä yhteiskunnan rakenteen kehityksestä. CPR AM on itse asiassa kehittänyt rahastovalikoiman eri teemoille, rahastojen yhteinen tekijä on hyvä näkyvyys keskipitkän aikavälin kehitysnäkymistä

CPR AM -yhtiön kehittämä teemakohtainen asiantuntemus perustuu tiimien tietotaidolle ja vankalle kokemukselle rahoitusmarkkinoista, joille sijoituksia tehdään. Tiivis yhteydenpito rahastonhoitajien/analyytikoiden kanssa yhdessä heidän syvällisten kyseessä olevia sektoreita koskevien tietojensa kanssa ovat tekijöitä, joiden avulla parhaat tilaisuudet voi havaita.    ESIMERKKEJÄ SIJOITUSTEEMOISTA

Väestön ikääntyminen

 • Kantava teema: väestön ikääntyminen
 • Omaperäinen lähestymistapa: 8 sektoria
 • Vankka sijoitusala, joka perustuu pitkän aikavälin vakaaseen kehitystrendiin 

Fuusiot ja rakenneuudistukset

Kaksiosainen tematiikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia koko taloussyklin aikana: Taloudelliset  rakenneuudistukset ja rahoituksen rakenneuudistukset

 • Keskitetty salkku heijastelee vankkaa luottamusta
 • Tuottohistoria yli 10 vuoden ajalta 

Ylellisyys ja elämäntavat

Globaali tematiikka keskittyy elämäntyyleihin liittyviin käyttäytymistapoihin  - kahden kantavan segmenttien kautta havaitut "nautintoon liittyvät" kulutustottumukset, eli ylellisyys ja lifestyle

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.