RahamarkkinaratkaisutTäydellinen valikoima, joka on sovitettu erilaisten sijoittajien tavoitteisiin

Lyhyen aikavälin valuutanhallinta vastaa yli kolmannesta CPR AM-yhtiön hoitamista varoista. Se jakaantuu 3 eri kategoriaan sijoittajien odotusten mukaan.

Loupe

Lyhyen aikavälin Valuutta

Arvopaperien osakkeiden likviditeetille ja laadulle sekä tiukalle riskiseurannalle annetaan  etusija

Cochon

Valuutta

Korkeamman tuoton ohella vahva likviditeetti säilytetään ohjatuissa riskipuitteissa  

Billets

Lyhyen aikavälin obligaatiot

Poistu valuutoista ja nauti lisätuoton moottoreita.

Omaperäinen ratkaisu: altistumisen, duraation ja hajauttamismahdollisuuksien tehokas hallintaSIJOITUS, AIKAFilosofiamme 3 pylvästä

LIKVIDITEETIN OPTIMOINTI

VAIHTELEVA RISKINOTTO MARKKINOIDEN MUKAAN

TIUKKA RISKIEN SEURANTA JATKUVA RISKINHALLINTA

Arvopaperien valinta noudattaa valuuttahallinnan tiukkoja määräyksiä ja sitä vahvistetaan erittäin tiukoilla yhtiön sisäisillä riskinseurannan säännöillä.

  • Likviditeettiriskin hallinta, sillä vastattavien liikkuminen voi olla merkittävää valuutta-OPC:ssä, erityisesti vuosineljännesten lopussa. Hoitotiimi varaa tätä varten jatkuvasti välittömän likviditeetin pussin ja kalibroi säännöllisen saatavien aikataulun.
  • Korkoriskitiimillä on enemmän tai vähemmän järjestelmällistä suojausta OPC:stä riippuen.
  • Lainariskin hallinta soveltaen vaihtelevaa riskinottoa markkinoiden tilasta riippuen.
  • Erityisriskien hoito, jossa käytetään apuna kokenutta laina-analyysitiimiä, joka tutkii liikkeeseen laskijoita ja sektoreita antaen salkunhoitajille suosituksia.

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.