RahamarkkinaratkaisutYli 20 vuoden ajan CPR Asset Management on tarjonnut rahamarkkinaratkaisuja korostaen likividiteettiä ja vankkaa riskien hallintaa.

Rahamarkkinavalikoimamme tarjoavat sijoitusjaksoja, jotka vaihtelevat muutamasta päivästä kahteen vuoteen.

Rahastonhoitajamme sijoittavat lyhyen juoksuajan omaaviin velkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijat on tutkittu huolella, (pankkien liikkeeseen laskemiin) talletustodistuksiin ja (yhtiöiden liikkeeseen laskemiin) vekseleihin.PITKÄ JA TUNNUSTETTU ASIANTUNTEMUS RAHAMARKKINARAHASTOJEN HOIDON ALALLA

Rahamarkkinarahastojen hoidosta vastaa CPR AM:n korko- ja luotto-osaston hoitotiimi. Se koostuu erikoistuneista rahastonhoitajista (kokemus keskimäärin 15 vuotta) ja luottoanalyytikoista, jotka jakaantuvat kaikille sektoreille (kokemus keskimäärin 12 vuotta).

Yhtiön rahamarkkinarahastojen hoidon laatu on historiallisesti tunnustettua, ja CPR AM on eräs tärkeimmistä rahamarkkinarahastojen hoitoyhtiöistä hoidettavien varojen osalta. RAHAMARKKINARAHASTOJEN HOITO CPR AM -YHTIÖSSÄ 3 AVAINKOHDALLATäydellinen valikoima, joka on sovitettu erilaisten sijoittajien tavoitteisiin

Lyhyen aikavälin valuutanhallinta vastaa yli kolmannesta CPR AM-yhtiön hoitamista varoista. Se jakaantuu 3 eri kategoriaan sijoittajien odotusten mukaan.

Loupe

Lyhyen aikavälin Valuutta

Arvopaperien osakkeiden likviditeetille ja laadulle sekä tiukalle riskiseurannalle annetaan  etusija

Cochon

Valuutta

Korkeamman tuoton ohella vahva likviditeetti säilytetään ohjatuissa riskipuitteissa  

Billets

Lyhyen aikavälin obligaatiot

Poistu valuutoista ja nauti lisätuoton moottoreita.

Omaperäinen ratkaisu: altistumisen, duraation ja hajauttamismahdollisuuksien tehokas hallintaJATKUVA RISKINHALLINTA

Arvopaperien valinta noudattaa hallinnan tiukkoja määräyksiä ja sitä vahvistetaan erittäin tiukoilla yhtiön sisäisillä riskinseurannan säännöillä.

  • Likviditeettiriskin hallinta, sillä merkintöjen ja lunastusten määrät voivat olla merkittäviä rahamarkkinoille sijoittavassa OPC-rahastossa
  • Korkoriskihallinnalla tarjoaa enemmän tai vähemmän järjestelmällistä suojausta OPC-rahastoista riippuen.
  • Luottoriskin hallinta soveltaen vaihtelevaa riskinottoa tunnistetun  markkinatilanteen mukaan.
  • Erityisriskien hallinta, jossa käytetään apuna kokenutta laina-analyysitiimiä, joka tutkii liikkeeseen laskijoita ja sektoreita antaen salkunhoitajille suosituksia.

Tämän tyyppinen salkunhoito ei takaa tuottoa ja siihen liittyy pääoman menettämisen riski. Tärkeimmät obligaatio- tai rahamarkkinainstrumentteihin liittyvät riskit ovat korot, luotot ja vaihtokurssit. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.