Tutkimus ja StrategiaCPR AM TUTKIMUKSET JA STRATEGIA

CPR AM tiedostaa makroekonomisen analyysin ja talous- ja budjettipolitiikan oikean arvioinnin merkityksen, ja yhtiön rahastonhoitotoiminnassa alusta lähtien ollut tutkimus- ja strategiaosasto, jolla on merkittävä rooli määritettäessä markkinoiden skenaarioita, jotka toimivat varojen kohdennuksen perustana.

Näin ollen tiimin päätehtävä on varmistaa yhtä aikaa makroekonomisen kontekstin, raha/budjettipolitiikan analyysi ja markkinoiden vaihtelun seuranta, jotta olisi mahdollista määrittää talouden ja rahoituksen kehitys ja edistää markkinoiden skenaarioiden määrittelyssä varojen kohdennuksen työryhmässä, johon tiimi kuuluu. Tämän lisäksi tiimi hoitaa seuraavia tehtäviä päivittäisessä  CPR AM -yhtiönrahastonhoitajien ja myyntihenkilöstön tukemisessa: 

  • Raha-ja budjettipolitiikan tarkka seuranta ja ennakointi tärkeimmissä talouksissa, erityisesti Yhdysvalloissa ja euroalueen maissa  
  • Taloustilastojen ja tapahtumien analyysi ja kommentointi   
  • Analyysin ja ennakoinnin tulosten esittely ja CPR AM -yhtiön rahastonhoitajien tiedusteluihin vastaaminen
  • Osallistuminen asiakastiimien toimintaan  
  • Rahoitusalalla, keskuspankeissa ja markkinatutkimuslaitosten piirissä    käynnissä olevan pohdinnan seuraaminen ja siihen osallistuminen. 


CPR AM TUTKIMUS

1990-luvulla CPR AM perusti tutkimus- ja kehitysosaston, joka avustaa hoitotiimejä prosessien, välineiden ja sijoitusratkaisujen kehittämisessä. Tutkimusosasto hoitaa nykyisin seuraavia tehtäviä:

  • Allokointi: mallien suunnittelu, kehittäminen, kalibrointi ja seuranta.
  • Valitseminen:  arvopaperien valinta tyylin ja sektorin mukaan, sijoitusten tuen analyysi hinnoittelun ja erityisriskien mukaan.  
  • Riskinhallinta: globaalin riskin mittaus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen
  • Sijoitusratkaisujen tutkiminen 


Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.