Juridisia mainintojaNäiden Ehtojen viimeinen päivitys on tapahtunut 01 huhtikuuta 2017.

Ennen kuin siirryt sivuille, lue Käyttöehdot huolella.

Käyttäessäsi CPR ASSET MANAGEMENT-sivustoa hyväksyt alla esitetyt käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et pääse sivustolla etkä millekään sen sivulle.

 CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiötä koskevia lainmukaisia tietoja

Olet tällä hetkellä yhteydessä ranskalaisen CPR ASSET MANAGEMENT-osakeyhtiön sivustolle, jonka osakepääoma on 53 445 705 euroa. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 90, boulevard Pasteur, 75015 Pariisi. Yhtiö on rekisteröity Pariisin yhtiörekisteriin numerolla 399 392 141 RCS Paris. CPR ASSET MANAGEMENT on Ranskan rahoitusvalvontaviraston AMF:n numerolla GP 01-056 hyväksymä varainhoitoyhtiö.

Julkaisupäällikkö on Valérie Baudson, CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön toimitusjohtaja.

Sivujen majoituksesta vastaava yhtiö on PROGICA S.A.S. - 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge – Ranska, rekisteröity Nanterren yhtiörekisteriin numerolla 401 440 268 RCS Nanterre.

Näitä sivuja hoitaa Amundi IT Services (« AITS »), joka kuuluu Amundi-konserniin, johon CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiökin kuuluu.

Tiedot annetaan vain tiedoksi

Näillä sivuilla annettavia tietoja ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen tietoon tai käyttöön, joiden kotimaassa niiden jakaminen ja käyttö olisi lain tai muiden määräysten vastaista, tai se velvoittaisi CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiötä rekisteröitymään kyseisessä maassa. Kaikkia tuotteita tai palveluita ei ehkä ole rekisteröity tai hyväksytty kaikissa maissa, tai ne eivät ehkä ole kaikkien asiakkaiden käytettävissä.

Näillä sivuilla esitettävät tiedot annetaan pelkästään tiedoksi. Mitkään tiedot tällä sivustolla eivät ole   CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön tarjouksia, jotka koskevat neuvojen tai sijoituspalvelujen tarjoamista tai kehotusta ostaa tai myydä tiettyjä sijoitusinstrumentteja.

Pääsyrajoitus

Nämä sivut määrittävät Internetin käyttäjän asuinpaikan yhteydenottopaikan perusteella. Jos käyttäjän asuinmaa ei sama kuin yhteydenottomaa, Internetin käyttäjän on valittava asuinmaansa sivuston aloitussivulta.

Joka tapauksessa sellaiset henkilöt, joihin kohdistuu rajoituksia, jotka kieltävät näillä sivuilla olevien tietojen julkaisemisen tai niihin pääsyn, eivät saa omaa päästä tutustumaan näillä Internet-sivuilla oleviin tietoihin, ja heitä pyydetään poistumaan sivuilta.

Erityisesti näitä sivuja ei ole tarkoitettu Yhdysvaltain asukkaille tai « U.S. Persons » -ilmauksen alaan kuuluville tahoilla, kuten Securities and Exchange Commission on sen määrittänyt vuonna 1933 säädetyn U.S. Securities Act -lain perusteella.  « US Person » -ilmaus määritellään alla.

Ilmaisu « U.S. Person » kattaa seuraavat tapaukset : (a) kaikki fyysiset henkilöt, jotka asuvat Yhdysvalloissa, (b) kaikki yhtiöt ja yhteisöt, jotka on organisoitu tai rekisteröity Yhdysvaltain lakien ja määräysten perusteella, (c) kaikki perikunnat (tai « trustit »), joiden hoitaja tai johtaja on  U.S. Person, (d) kaikki trustit, joiden jokin edunsaaja on « U.S. Person », (e) kaikki ei-amerikkalaisten yhteisöjen Yhdysvalloissa toimivat edustajat tai tytäryhtiöt, (f) kaikki tilit, joita ei hoideta harkinnanvaraisesti (muu kuin perikunta tai trusti) ja joiden hoitaja on rahoitusvälimies tai muu valtuudet saanut edustaja, joka on perustettu Yhdysvalloissa tai joka asuu (kun kyseessä on fyysinen henkilö) Yhdysvalloissa, (g) kaikki tilit, joita hoidetaan harkinnanvaraisesti (muu kuin perikunta tai trusti) ja joiden hoitaja on rahoitusvälimies tai muu valtuudet saanut edustaja, joka on perustettu Yhdysvalloissa tai joka asuu (kun kyseessä on fyysinen henkilö) Yhdysvalloissa, ja (h) yhteisö tai yhtiö, jos se on (i) organisoitu tai perustettu jonkin toisen maan kuin Yhdysvaltain lakien mukaan ja (ii) jonka on perustanut« U.S. Person  päätarkoituksenaan tehdä sijoituksia  arvopapereihin, joita ei ole rekisteröity  vuonna 1933 säädetyn U.S. Securities Act -lain mukaan (lisäyksineen), elleivät sellaiset « Valtuutetut Sijoittajat », (siten kuin tämä termi on määritetty vuonna 1933 säädetyn lain « Säädöksessä» 501(a) lisäyksineen), jotka eivät ole fyysisiä henkilöitä, perikuntia tai trusteja, ole perustaneet tai rekisteröineet sitä tai toimi sen haltijoina.

Tämän sivuston rahoitustuotteita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaan, jotka koskevat irtainta omaisuutta, eikä muiden lakien mukaan, jotka ovat voimassa Yhdysvaltain osavaltioissa, territorioissa ja Yhdysvaltain hallussa olevilla alueilla.  Näin ollen mitään sijoitustuotetta ei saa markkinoida suoraan tai epäsuoraan Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltain territoriot ja hallussa pitämät alueet) tai Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai maan kansalaisille eikä myöskään « U.S. Persons » -määritelmää vastaaville henkilöille.

Tämä rajoitus koskee myös Yhdysvaltain asukkaita ja kansalaisia sekä « U.S. Persons » -kriteerit täyttäviä henkilöitä, jotka voivat katsoa sivuja tai päästä niille ollessaan matkoilla tai oleskellessaan Yhdysvaltain ulkopuolella.

Tuotteita koskeva varoitus

Aiemmat saavutukset eivät takaa tulevaa tuottoa. Rahastosijoittaminen sisältää riskejä erityisesti pääoman menettämisen riskin. Sijoitusten arvo voi vaihdella ylös- ja alaspäin markkinoiden kehityksen mukaan. Näin ollen merkinnän tekijät voivat menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea markkinoiden vaihtelun sekä rahaston sijoitusvaluutan ja sijoituksen tekijän mahdollisesti käyttämän toisen valuutan kurssien vaihtelun mukaan.  Jos rahasto on noteerattu, voi syntyä vaihtokurssiriski sijoittajan käyttämän valuutan ja indeksin muodostavien valuuttojen välillä.

Kehittyviin maihin sijoittaminen aiheuttaa tiettyjä seurauksia ja riskejä, kuten valuuttakurssien heilahtelu, heikompi likviditeetti, heikommin kehittyneet osakemarkkinat sekä poliittinen ja sosiaalinen epävarmuus.

Mahdollisten sijoittajien on tutustuttava rahastosijoittamisen liittyviin riskeihin ja heidän tulee katsoa erityisesti tuote-esitteen osaa ”Riskiprofiili” varmistaakseen, että tuote sopii heille ja he ovat ymmärtäneet oikein tämän sivuston sisällön kokonaisuudessaan.

Kohtuullisen rahastosijoituksen määrä riippuu sijoittajan henkilökohtaisesti tilanteesta. Sen määrittämiseksi sijoittajan on otettava huomioon oma ja oman perheen tilanne, varallisuus ja nykyiset ja tulevat tarpeet ja myös riskinottovalmius tai se, haluaako sijoittaja investoida varovasti. On myös erittäin suositeltavaa hajauttaa sijoituksia riittävästi eikä lisätä riskiä sijoittamalla vain yhteen rahastoon. Tämän osalta sijoittajien on kysyttävä neuvoa tavanomaisilta neuvonantajiltaan (laki-, vero- ja sijoitusneuvoja tai kirjanpitäjä) aina ennen merkinnän tekemistä rahastoon.

DICI ja rahastoesite on ehdottomasti annettava sijoittajalle ennen merkinnän tekemistä. Lain vaatimat asiakirjat (rahastoesite ja sijoittajan avaintiedot, vuosiraportti ja määräaikaiset asiakirjat) ovat saatavissa ranskaksi pyynnöstä CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiöltä tai AMF:n sivustolta. CPR ASSET MANAGEMENT, sen neuvojat tai tämän sivuoston tekijät eivät ole vastuussa suorista tai epäsuorista menetyksistä, jotka aiheutuvat sivuston tietojen käyttämisestä.    

Rahanpesu

Rahanpesua ehkäisyä koskevien määräysten ja muiden määräysten takia sijoitusta tehtäessä on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Markkinoita koskevien tietoja sisältö

Internet-sivustolla näkyvät tiedot voivat olla sellaisten tietolähteiden toimittamia, joilla on siihen lupa CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiöltä, AMUNDI-konsernilta tai CREDIT AGRICOLE-konsernilta.

Ei takuita

Tämän sivun tiedot vastaavat tietojen tilaa sivuilla ilmoitettuna ajankohtana ja ne annetaan “sellaisenaan”. CPR ASSET MANAGEMENT ei anna implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta, että sivuston tiedot ovat oikeellisia, luotettavia tai täydellisiä, ja yhtiö kieltäytyy nimenomaisesti ottamasta vastuuta siitä, että sivusto soveltuu määrättyyn käyttöön. Tiedot perustuvat luotettavina pitämillemme tiedoille, mutta emme takaa niiden olevan täsmällisiä, täydellisiä, valideja tai relevantteja eikä niitä saa pitää tällaisina mihinkään tarkoitukseen.

Hypertekstilinkkien liittäminen ja evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla olevien hypertekstilinkkien ainoa tarkoitus on helpottaa liikkumista sivustolta muiden yhtiöin sivuille.  

CPR ASSET MANAGEMENT ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat viivästyksistä, vioista tai puutteista palveluissa, tiedoissa tai sivuston muussa sisällössä, oli se sitten todellista, oletettua tai epäsuoraa. CPR ASSET MANAGEMENT ei anna mitään takuuta tai vakuutusta eikä yhtiö ole vastuussa sähköisesti kolmannelta osapuolelta lähetetyistä tiedoista, mukaan lukien elektronisen sisällön tietojen oikeellisuus, sisältö, laatu tai asianmukaisuus.

CPR ASSET MANAGEMENT kieltää ketään laittamasta tällaista linkkiä ilman nimenomaista etukäteen annettua lupaa.   

Tietoja voidaan säilyttää väliaikaisesti muistissa tai kovalevyllä (« evästeet »). Lisätietoja « evästeistä » saa katsomalla liitettä, joka esittää juridisia mainintoja. Internetin käyttäjä antaa CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiölle luvan käytätä tätä menettelytapaa, joka on tarkoitettu pelkästään edistämään käyttäjän liikkumista tietokoneellaan CPR ASSET MANAGEMENT-sivuilla (sivut, joilla Internetin käyttäjä on käynyt, käynnin päivämäärä ja kellonaika jne.). Internetin käyttäjä voi kieltää niiden tallentamisen tietokoneelleen konfiguroimalla Internet-selaintaan.  Tällainen kielto voi estää käyttäjää hyödyntämästä joitain sivuston toimintoja.

Tietosuojamenettely – Henkilökohtaiset tiedot

Kun navigoit tätä verkkosivustoa, Internetin käyttäjät voivat ilmoittaa CPR Asset Managementille paitsi evästeiden käytännöissä mainittujen teknisten ja selaustietojen, kuten selaimen tyypin, IP-osoitteen, vieraiden sivujen ja keskimäärin, verkkosivustosta, mutta myös henkilökohtaisesta hahmosta, joka on välttämätön tämän verkkosivuston tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

Näin kerätyt henkilötiedot voivat olla käsittelyn kohteena 6 päivänä tammikuuta 1978 annetun Ranskan tietosuojasta annetun lain (Ranskan tietosuojalaki) ja Règlement général sur la protection des données -direktiivin ] "RGPD", 27 päivänä huhtikuuta 2016, kussakin tarjottujen palvelujen kussakin keräysvälineessä mainituin ehdoin.

CPR Asset Management sitoutuu pitämään henkilötietojen tallentamisen tarpeelliseksi ajaksi palveluun, jolle ne on kerätty, ja joka on merkitty jokaiseen tietojenkeruuohjelmaan.

CPR Asset Managementin on pidettävä kaikki Internetin käyttäjien verkkosivuston kautta antamat henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina ja voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Näin kerätyn henkilökohtaisen hahmon tiedot voidaan ilmoittaa alihankkijoille verkkosivuston toiminnan tai tilauspalvelun toteuttamisen yhteydessä. Niitä voidaan myös siirtää kolmannelle osapuolelle laillisen syyn puitteissa, esimerkiksi oikeudellisen tai sääntelevän velvoitteen toteuttamiseksi.

Internetin käyttäjillä on oikeus tutustua, oikaista tai vastustaa henkilöllisyyteen liittyvää päivämäärää. Samoin Internetin käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tilaamaan palveluun. Tämän oikeutuksen varmistamiseksi Internetin käyttäjän tulee ottaa yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään sähköpostilla osoitteeseen dpo[at]amundi.com tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: CPR Asset Management – BSC / SEC / PCA –  90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Tietoja saa myös Amundi-ryhmän henkilötietopäälliköltä sähköpostiosoitteella dpo[at]amundi.com tai rekisteröidä valituksen valvontaviranomaiselle kirjeitse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [French National Data Protection Commission], at 3, Place de Fontenoy –TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 or directly via its website: www.cnil.fr.

Turvallisuus

Näiden sivujen käyttäjät hyväksyvät nimenomaisesti sen, että Internet-verkko ei ole varma tiedonvälitysmenetelmä ja Internetin käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

CPR ASSET MANAGEMENT tai AITS ei ole vastuussa hävikistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että joku ulkopuolinen taho saa haltuunsa tietoja, jotka sivuilla on annettu käyttäjälle.  AITS tai CPR ASSET MANAGEMENT tai mikään sen johtaja, päällikkö tai työntekijä ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita voi aiheutua tämän sivuston viasta tai toiminnan katkeamisesta tai virheestä, puutteesta, keskeytyksestä, viasta, käytön tai lähetyksen viivästymisestä, tietokoneviruksesta, yhteysväylän viasta tai muutoksista tai rekisteröinnin käyttämisestä, vaikka nämä seikat voivat aiheuta tapahtumasta, joka on olla  AITS-yhtiön, CREDIT AGRICOLE -konsernin tai IT-palveluita tai -tukea antavan yhtiön valvonnassa. CREDIT AGRICOLE ja sen tytäryhtiöt tai muut osapuolet eivät ole vastuussa käyttäjälle minkäänlaisesta vahingosta, vaikka AITS, CREDIT AGRICOLE tai jokin muu osapuoli on saanut ilmoituksen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Internet-sivuston käyttö

Näiden sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu tarjoamaan käyttäjälle lisätietoja täydentämään suunniteltuun sijoitusratkaisuun liittyvien esitteiden tietoja.      

Merkinnän on perustuttava ainoastaan merkinnän tekijöille ennen merkintää annettujen asianmukaiseen materiaaliin, joka on myös saatavissa pyynnöstä CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön kumppanien verkon toimipisteistä tai CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön päätoimipaikasta.

Kaikki tarkoituksellinen asiaton CPR ASSET MANAGEMENT -sivuston elementtien käyttö (mukaan lukien erityisesti tietomurto, virusten levittäminen, häirintä liian runsas tai voimassa olevan lainsäädännön vastainen käyttö) on nimenomaisesti kiellettyä.

Sivuston omistusoikeus, tekijänoikeudet (copyrights) ja merkit

CPR ASSET MANAGEMENT on kaikkien näillä sivuilla näkyvien töiden tekijänoikeuden (copyrights) haltija, erityisesti tämä koskee kuvia, testiä, kuvallisia esityksiä ja asiakirjoja, jotka voi tallentaa tältä sivustolta.

Internet-sivujen sisällön kopiointi tai esittäminen kokonaisuudessaan tai osittain millä tavalla tahansa on näin ollen ehdottomasti kiellettyä ilman CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Voit kuitenkin ladata tai tulostaa paperille CPR ASSET MANAGEMENT-sivuston sivuja ja/tai osia ehdottomasti vain käyttäjän omaan käyttöön, sillä varauksella, että käyttäjä ei poista mainintoja tekijänoikeuksista tai immateriaalioikeuksista.

CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön sivuston tarjoamien tietojen tallentaminen ei anna käyttäjälle mitään oikeutta kyseisiin tietoihin eikä käyttäjä saa kopioida (kokonaan tai osittain), levittää (elektronisessa muodossa tai muulla tavalla), muuttaa tai käyttää tätä sivustoa julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin tai luoda sivustolle linkkiä ilman CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nimi “CPR ASSET MANAGEMENT” on CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.  Käyttäjä ei saa millään tavalla kopioida, poistaa, käyttää uudestaan tai muuttaa millään tavalla näillä Internet-sivuilla olevia yhtiön tunnusmerkkejä.    

Valokuvat 

Kuvatietokanta: iStock

Valokuva: Jorge Fidel Alvarez

 

Erotettavuus

Jos jokin näiden Käyttöehtojen määräys todetaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai sovelluskelvottomaksi, kyseistä määräystä pidetään poistettuna Käyttöehdoista ilman, että se vaikuttaa muiden ehtojen validiuteen tai soveltamiseen.

Käyttäjän jatkaessa käyntiään sivustolla, hän vakuuttaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä tässä esitetyt ehdot ja rajoitukset sekä näiden sivujen Käyttöehtojen määräykset.  Käyttäjä ymmärtää myös, että (i) nämä ehdot ovat voimassa joka kerta, kun käyttäjä tulevaisuudessa käy CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön sivuilla kuten myös vastuurajoitukset sekä tietoja ja riskejä koskevat varoitukset, ja (ii)käyttäjä takaa, että kukaan muu ei voi käyttää yhteyttä ja käyttäjän nykyistä salasanaa päästäkseen CPR ASSET MANAGEMENT -yhtiön sivustolle.

Sovellettava lainsäädäntö

Tämä CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön sivusto ja sen sisältö kuuluvat Ranskan lainsäädännön alaisuuteen, jonka mukaan niitä tulkitaan.  Kaikki sivustosta johtuvat tai niihin liittyvät riita-asiat käsitellään Ranskan oikeusistuimissa.

 

LIITE

 « Tietoja evästeistä »

Tietoja evästeistä (« cookies »)

Cpr-am.com-sivustolla käytetään evästeitä. Käyttäjän käydessä sivustolla hänen tietokoneelleen, taulutietokoneelleen tai älypuhelimelleen tallennetaan evästeitä. Alla olevien tietojen avulla voi ymmärtää paremmin evästeiden toiminnan ja miten välineitä voi käyttää niiden parametrien säätämiseksi.     

 

Mikä on eväste?

Evästeiden käyttö on yleistä sitä Internet. Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallennetaan päätelaitteen kovalevylle (esim. tietokone, taulutietokone, älypuhelin…) sivustolla käynnin yhteydessä selaimen avulla. Tietyn Internet-sivuston palvelin lähettää sen käyttäjän selaimeen. Evästetiedoston avulla sen lähettäjä voi tunnistaa päätelaitteet, jolle se on tallennettu evästeen käyttöaikana. Evästeen avulla ei voi jäljittää fyysistä henkilöä.

Miksi me käytämme evästeitä?

Me käytämme kolmentyyppisiä evästeitä, joiden tarkoitus on kuvattu alla.  Emme käytä evästeitä kerätäksemme nimeen liittyviä tietoja (kuten käyttäjän nimeä)

1. Evästeiden tarkoitukset

Evästeet eivät ole välttämättömiä sivustollamme liikkumiseen, mutta niiden avulla voimme optimoida sivustomme toiminnan ja tarjota käyttäjälle pääsyn määrättyihin toimintoihin.
Niiden avulla voi sivuston näyttötavan sovittaa käyttäjän päätelaitteeseen.
Evästeet tarjoavat mahdollisuuden tehdä sivujen selaamisesta joustavaa ja yksilöllistä.
Evästeiden tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle on helpoin ja nopein tapa parantaa käyttäjänä käyttökokemusta. 

Nämä evästeet ovat CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiön tallentamia. Niiden elinikä on hyvin, suurimmalle osalle se on vain käyttösession mittainen ja pisimmillään yksi vuosi.

2. Kävijämäärän mittausevästeet (tilastot)

Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten kävijät käyttävät Internet-sivuja. Ne ilmoittavat kävijämäärän, suosituimmat sivut. …

Cpr-am.com-sivusto käyttää XITI-tilastovälinettä, joka luo evästeen, jossa on ainutlaatuinen tunniste ja jonka säilytysaika on rajattu 13 kuukauteen. Me keräämme IP-osoitteita voidaksemme tunnistaa, miltä paikkakunnalta kävijä ottaa sivuihin yhteyttä. Osoitteet muuttuvat nimettömiksi heti käytön jälkeen. CPR ASSET MANAGEMENT ei siis voi jäljittää niitä fyysisiin henkilöihin.

CPR ASSET MANAGEMENT-yhtiö säilyttää kerättyjä tietoja 6 kuukauden ajan eikä niitä annetta ulkopuolisille mihinkään tarkoitukseen.

3. Sivujen jakamista koskevat evästeet (sosiaaliset linkit)

Cpr-am.com-sivustolla on linkkejä Facebookin, Linkediniin, Twitteriin ja muihin vastaaviin sosiaalisiin verkkoihin, joiden avulla sivuston sisältöä voi jakaa muiden kanssa. Näitä valitsimia käytettäessä, koneelle tallentuu eväste. Jos käyttäjä on sosiaalisessa verkossa käydessään sivustollamme, jakamisvalitsimien avulla käyttäjä voi liittää näkemänsä sisällön käyttäjätiliinsä.

Miten hallita evästeitä?

Evästeiden hallintaa varten tarjolla on useita ratkaisuja. Kaikki mahdollisesti tekemäsi parametrien muutokset voivat muuttaa Internetissä liikkumista ja pääsyehtoja tiettyihin palveluihin, joiden käyttö edellyttää evästeiden käyttöä.

Käyttäjä voi koska muuttaa valintojaan eväisteiden osalta alla kuvatulla tavalla.

1. Selaimen parametrien säätö

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

FireFox:
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Kävijämäärien mittausevästeiden estolinkit (tilastot)

Xiti (AT Internet) -järjestelmän tallentamat evästeet
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

3. Jakamisevästeet (sosiaaliset linkit)

Facebookin tallentamat evästeet
https://fr-fr.facebook.com/help/cookies

Linkedinin tallentamat evästeet

https://www.linkedin.com/legal/cookie

Twitterin tallentamat evästeet
https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter

Lisätietoja evästeistä

Lisätietoja evästeistä saa käymällä CNIL-sivustolla osoitteessa: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/