CPR Invest Global Silver Age

KÄYTÄ IKÄÄNTYMISTÄ HYVÄKSESI NUORENTAAKSESI SIJOITUKSIASI

 • Vahva sijoitusteema, jota pitkän aikavälin kehitys tukee
 • Monialainen lähetystymistapa 8 vahvaa alaa havaittu
 • Aktiivinen ja sitoutunut hoito
Katso rahaston tietoja

Haetko lisätietoja ?

Ota yhteyttä tiimiimme, joka vastaa pyyntöösi mahdollisimman pian.

Lyhyesti

CPR Invest Global Silver Age on luxemburgilaisen SICAVin (Société d’investissement à Capital Variable) CPR Invest alarahasto, sijoittamalla korkean potentiaalin omaaviin yrityksiin.
Se pyrkii saamaan vähintään viiden vuoden sijoitushorisontilla enemmän tuottoa kuin Euroopan osakemarkkinat sijoittamalla yhtiöihin, jotka hyötyvät väestön kasvan ikääntyneiden kuluttajien määrän aikaansaamasta kysynnästä. VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN: TÄRKEÄ SOSIAALINEN HAASTE

Väestön ikääntyminen on jo tosiasia ja tämä väestöllinen ilmiö tulee voimistumaan tulevina vuosikymmeninä. Se on väistämätön ja voi tarjota uusien tuotteiden ja palveluiden kehitysmahdollisuuksia.

Esimerkiksi viimeisten 18 vuoden kuluessa väestön ikääntymiseen liittyvien yhtiöiden liikevaihdon ja voiton keskimääräinen kasvu on ollut suurempaa kuin maailmanmarkkinat(1) luvut. Tämä kehitys tulee voimistumaan.

60+ -vuotiaiden osuus väestöstä(2)

(1) Lähde: CPR AM -analyysi - Ero MSCI World ND -osakkeiden kasvun mediaanin ja CPR Invest Global Silver Age -sijoitusalueen välillä kesäkuun 30. päivänä 2015 (lähde : Factset). Analyysijakso: 1996 - 2014. Markkinat ovat globaalit ja tässä niitä edustaa MSCI World ND.

(2) Lähde: Nations Unies Population Division, World population, the 2012 revision, DVD edition, 2013
Huomaa: Tällä kartalla esitetyt rajat eivät vastaa välttämättä YK:n virallista hyväksymistä.AKTIIVINEN JA SITOUTUNUT HOITO

Rahastonhoitajatiimi teki vaativan perusvalinnan noin 615 ikääntymisen alaan liittyvästä yhtiöstä, joista salkkuun jäi noin 140. Samoin voimakas reaktiivisuus sektorikohtaiseen altistumiseen on tärkeä lisäarvon lähde FCP-rahastolle.615

Sijoitusvalikoiman osakkeiden määrä

8

Tunnistettujen sektorien määrä

140

Salkun osakkeiden määräOMAPERÄINEN LÄHESTYMISTAPA

CPR Invest Global Silver Age pyrkii hyötymään tästä rakenteeellisesta tendenssistä ja siitä seuraavista pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksista valitsemalla kahdeksan kohdetta, jotka vastaavat ikääntyneiden tarpeita ja tarjoavat vahvaa tuottopotentiaalia.Seurantaa vaativia seikkoja

 • Pääoman menettämisen riski.
 • Ei tuottotakuuta
 • Suositeltu sijoituksen pituus: vähintään 5 vuotta.
 • Osakkeiden kurssivaihtelu voi vaikuttaa negatiivisesti.
 • Vaihtokurssin lasku voi aiheuttaa arvon menetystä.

Riskin ilmaisin

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Korkeammalla riskillä, Alemmalla riskillä,
Typically lower reward Typically higher reward

Rahaston tuotto