EsittelyINNOVAATIO ON HYÖDYLLISTÄ, KUN SE HEIJASTAA TAVOITTEITAMME

Vuonna 1989 perustettu CPR AM tarjoaa laajan asiantuntemusvalikoimansa perusteella (määrälliset ja temaattiset toimenpiteet, varallisuuden sijoittaminen, korot ja lainat, valuutat, vaihdettavat obligaatiot) joustavia, tuottoisia ja kehittyviä sijoitusratkaisuja, jotka on sovitettu varta vasten sijoittajien vaatimuksiin ja tarpeisiin (institutionaaliset, yhtiöt, vakuutuslaitokset, yksityiset pankit, rahastojen hoitajat ja varojen hoitajat) Ranskassa ja kautta maailman.30

Vuoden kokemus

47.5

Miljardia euroa hoidossa 

110

työntekijää, joista 1/3 varainhoidossa
VALTTIMME

Koeteltua tietotaitoa

CPR AM -yhtiön tiimeillä on keskimäärin 15 vuoden kokemus ja ne käyttävät kurinalaistga ja tehokasta hallintaa, jos integroidaan pysyvästi eri riskiulottuvuudet  (budjetti, tietty varallisuus, äärimmäisten riskien huomioiminen).  Tavoite on näin ehdottaa sijoitusmahdollisuuksia, jotka tarjoavat tuottoa pitkällä aikavälillä.   

Innovaatio ja tekniikkaa kehityksen moottorina

Innovaatio on CPR AM -yhtiön lähestymistavan ytimessä: hoito- ja tutkimustiimit valvovat jatkuvasti, että käytössä olevat menettelytavat ovat korkealaaatuisia, jotta niitä voi soveltaa markkinoiden uusiin konfiguraatioihin ja niihin voi integroida mahdollisimman tarkasti eri säädöksiä (vakavaraisuus 2, Basel 3 jne.).

Etuoikeutettu asiakkaan tuki

Läheisyys, kuunteleminen ja tavoitettavissa oleminen ovat tekijöitä, joiden päälle rakentuu CPR AM:n sitoutuminen asiakkaiden rinnalle.  Tässä tarkoituksessa yhtiö laatia ja toteuttaa kattavaa ja kestävää tukea varainhoidon ja markkinoiden seurannan takia. 

Omaperäinen positio, läheisyyden ja vankkuuden tae

CPR AM on Amundi 100 % omistama tytäryhtiö , joka saa voimansa epätavanomaisesta profiilista, jossa yhdistyvät inhimillisen kokoisen organsaation reaktiivisuus ja läheisyyden kulttuuri  suuren konsernin operationaaliseen kapasiteettiin. CPR AM nojautuu yhteen Euroopan johtavista varainhoitajista, ja yhtiö pyrkii kehittämään toimintaansa alan parhaiden standardien mukaan.ARVOMME

SOPEUTUVUUS

LUOVUUS

REAKTIIVISUUSKASVUHISTORIA

 VIITEOSAKKAAT

CPR AM on Amundi 100 % omistama tytäryhtiö, jossa yhdistyy inhimillisen kokoisen yhtiön reaktiivisuus voimaan, joka on peräisin Euroopan johtavalta varainhoitokonsernilta.

CPR AM  käyttää päivittäin tukenaan Amundi resursseja ja teknisten tiimien tukea erityisesti rahoitusriskien ja operationaalisten riskien kontrollissa ja hallinnassa sekä middle- ja back-office -palveluita.KANSAINVÄLISET TAVOITTEET

CPR AM -yhtiön tavoite on vahvistaa merkitystään sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla erityisesti Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.  Helpottaakseen kansainvälisen asiantuntemuksensa jakamista CPR AM perusti elokuussa 2014 Luxemburgin lainsäädännön alaisuudessa toimivan CPR Invest -Sicav-rahaston.