HajautusRahoitusmarkkinoiden kehitys viime vuosina tukee johtopäätöstä, että nousukausia, jolloin pörssi-indeksit nousevat,  seuraa lasku tai jopa kriisi, joka aiheuttaa sijoittajille runsaita menetyksiä. 

Yhä epävarmemmassa ympäristössä tarve noudattaa kiinteää osakkeiden allokointiprosenttia  voi osoittautua liian rajoittavaksi. Salkkua ja sen positioita täytyy mukauttaa eri varallisuuslajien avulla (osakkeet, obligaatiot....) , jotta markkinoiden muutoksiin voi sopeutua. Joustava salkunhoito, joka antaa mahdollisuuden sopeuttaa hoitoa markkinoiden lyhyen aikavälin muutosten mukaan, vastaa tätä tavoitetta.  

Joustavan asiantuntijoille uskotun joustavan varojen hoitomenettelyn avulla salkun sisällön voi kohdentaa markkinoiden muutosten mukaan valuuttatuotteiden, osakkeiden ja obligaatioiden välillä.

CPR AM -yhtiön omaksuma lähestymistapa pyrkii ensin löytämään parhaan tuoton määrätyllä riskitasolla ja sijoitusajalla.   Varallisuuden kohdennus on keskeinen tekijä rakennettaessa hajautettuja salkkuja. Sijoitusfilosofiamme pylväät

Reaktiivisuus ja riskinhallinta ovat avainsanoja CPR AM- yhtiön hajautetussa sijoitusten hoitofilosofiassa. 

Se reaktiivista, koska kunkin varallisuustyypin paino  salkussa voi vaihdella hyvin nopeasti markkinoiden vaihtelun mukaan, ja tämä on todellinen valtti epävarmuuden ilmapiirissä.   Tärkeimmät tähän strategiaan liittyvät riski ovat korot, luotot ja vaihtokurssit. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.VAIHDETTAVAT OBLIGAATIOT, parasta kaikilta kannoilta

Vaihdettavat obligaatiot ovat hybridi rahoitusmarkkinainstrumentti, jossa on yhdessä obligaatiokomponentti ja osakekomponentti, jossa on vaihtomahdollisuus. Selkeästi sanoen se on obligaatio, johon liittyy vaihto-oikeus, joka avulla sen kantaja voi tietyissä olosuhteissa vaihtaa obligaatiot yhtiön osakkeiksi.

Käytännössä osakkeen noustessa vaihdettava obligaatio nousee myös ja seuraa osakkeen kehitystä. Vastaavasti osakkeen laskiessa, obligaatio nousee etusijalle.   Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihdettavien obligaatioiden haltija osallistuu saa enemmän hyötyä nousutapauksessa ja hän on suojattu laskun sattuessa.  CPR Asset Management omaa yli 20 vuoden kokemuksen vaihdettavien obligaatioiden alalla ja se on tämän varallisuusluokan perinteinen toimija. Vaihdettavien obligaatiosalkkujen hallinta on uskottu kokeneelle tiimille, joka on täysin integroitu hajautettujen salkkujen hoidon osastoon. Sen kaksi erikoistunut salkunhoitajaa käyttävät hyväkseen välineitä ja töitä, jotka on omistettu varallisuuden kohdennukseen, mutta niiden lisäksi myös he hyötyvät operationaalisista piireistä ja monialaisuudesta, joka on toteutettu muiden CPR AM -salkunhoitajien kanssa (osakkeet, lainat) erityisesti liikkeeseenlaskijoiden seurannan vuoksi.

Salkunhoitajat soveltavat strategiaa optimoidakseen tuoton ja rajoittaakseen riskiä mallilla, joka perustuu neljälle tuoton moottorille (korot, lainat, osakkeet ja volatiliteetti).

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.