ObligaatiotObligaatio on yhtiön, julkisen sektorin yksikön tai valtion liikkeeseen laskema lainapaperi. Tässä suhteessa obligaation haltija saa yleensä säännöllisesti maksetun koron, joka lasketaan arvopaperin nimellisarvon perusteella ("kuponki") .  Juoksuajan lopussa liikkeeseen laskija maksaa takaisin obligaation ja sijoittaja saa laskuperäisen sijoituksensa.

Tämän tyyppisten sijoitusten etuna on selkeä näkyvyys, sillä obligaatioiden tuotto koostuu koroista ja pääoman takaisinmaksusta. Se tarjoaa keskitasoisen tuottopotentiaalin ja riskitason eri varallisuuslajien joukossa.

Obligaatioilla on useita eri luokkia ja niiden ominaisuudet vaihtelevat.  CPR AM -yhtiön hoitotiimit toimivat koko obligaatiosijoittamisen spektrillä tarjoten laajan valikoiman perinteisiä ja innovatiivisia ratkaisuja:OBLIGAATIOIDEN HOITOA CPR AM -YHTIÖSSÄ

Kokenut hoitotiimi

Korko- ja luottotiimi on luotu samaan aikaan kuin  CPR AM, ja sillä on 20 vuoden kokemus.  Tiimi koostuu 8 salkunhoitajasta ja 2 lainastrategia-asiantuntijasta, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla käyttäen hyväkseen lukuisia lisäarvon lähteitä: suunnatut korot, reaalikorot, inflaatio, lainat, lainat.

Merkittävä lainojen analysointikapasiteetti

Salkunhoitajat valitsevat yksityiset liikkeeseenlaskijat tukeutuen kaksinkertaiseen laina-analyysiin. Siinä yhdistetään Amundi-konsernin ja sen laina-analyysiosaston merkittävät resurssit ja CPR AM:n rahaston hoitotiimiin integroidun  ja sille täysin omistautuvan lainastrategiaryhmän läheisyys.

Onnistuneeksi osoittautunut  sijoitusprosessi

CPR AM -yhtiön 20 vuoden kuluessa kehittämä lähestymistapa, jossa yhdistyy hoitotiimien tietotaito ja alan perusteellinen tuntemus, näin varallisuusluokkia voidaan käsitellä jatkuvalla riskinhallinnalla. Tämän tyyppinen salkunhoito ei takaa tuottoa ja siihen liittyy pääoman menettämisen riski. Tärkeimmät obligaatioihin liittyvät riski ovat korot, luotot ja vaihtokurssit. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.CPR AM-YHTIÖN OBLIGAATIOHALLINNAN AVAINTEKIJÖITÄ

KATTAA KOKO OBLIGAATIOSIJOITUSSPEKTRIN

LAAJA SIJOITUSVALIKOIMA ERILAISILLE STRATEGIOILLE

Kokenut ja tehtävälleen omistautunut sijoitustiimi

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.