OsakkeetOttaen huomioon suojatun säästäminen heikon tuoton, sijoitusten hajauttamisesta tulee tärkeää.  

Osakerahastoihin sijoittaminen voi osoittautua kiinnostavaksi vaihtoehdoksi, joka voi suoda enemmän tuottoa korkeammalla riskillä.

Sijoittajien vaatimusten ja markkinoiden uusien haasteiden edessä CPR AM tarjoaa täydellisen valikoiman osakerahastoja, joissa on mukana kaikentyyppisiä hoitotyylejä ja myös kaikki maantieteelliset alueet. 

Yhtiö laajentaa asiantuntemustaan myös temaattisiin osakkeisiin  erilaisen tuottavien innovatiivisten strategioiden kautta (ikääntyminen, low  carbon).

CPR AM -yhtiön kehittämä asiantuntemus perustuu tiimien tietotaidolle ja vankalle kokemukselle rahoitusmarkkinoista, joille sijoituksia tehdään. Tiivis yhteydenpito rahastonhoitajien/analyytikoiden kanssa yhdessä heidän syvällisten kyseessä olevia sektoreita koskevien tietojensa kanssa ovat tekijöitä, joiden avulla parhaat tilaisuudet voi havaita.HOITOFILOSOFIAMME

ARVOPAPERIEN VALINTA TÄRKEÄNÄ LISÄARVON LÄHTEENÄ  

YHTIÖN KVANTITATIIVISET VÄLINEET TUKEVAT PÄÄTÖKSENTEKOA

JOKAISEN YHTIÖN ALAN JA TOIMINNAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS ESIMERKKEJÄ OSAKKEIDEN HOITOSTRATEGIOISTA

Kasvustrategia

Siinä sijoitetaan yhtiöihin, joiden on havaittu tarjoavan voimakasta tuottopotentiaalia tulevaisuudensektoreilla (esim. start-up -yritykset uuden teknologian aloilla).

Arvostrategia 

Siinä on kyse sellaisten arvopaperien löytämisestä, joiden kurssi on aliarvostettu suhteessa niiden ominaisarvoon.   Hoitotiimit etsivät yhtiöitä, joiden taseet ovat vankat, joita johdetaan hyvin ja joilla on selkeä strategia.

Korkeiden osinkojen strategia

Jotkin osakkeet takaavat säännöllistä tuottoa, eli niiden kurssi vaihtelee vähemmän, ja osinkoa jaetaan säännöllisesti. Korkeiden osinkojen strategiassa sijoitetaan yhtiöihin, jotka maksavat keskimäärin korkeampia osinkoja kuin saman sektorin vastaavanlaiset yhtiöt. 

Teemastrategia

Siinä on kyse taloudessa tai yhteiskunnassa havaittujen pitkän aikavälin trendien hyväksikäytöstä, kuten väestön ikääntymisestä tai yhtiöiden fuusioista/hankinnoista.  Tämän tyyppiset strategiat eivät takaa tuottoa ja siihen liittyy pääoman menettämisen riski. Jos ne osakkeet tai indeksit, joille salkku on alttiina, laskevat, OPC-rahaston likviditeettiarvo voi myös laskea. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.