RahamarkkinaratkaisutYli 20 vuoden ajan CPR Asset Management on tarjonnut rahamarkkinaratkaisuja korostaen likividiteettiä ja vankkaa riskien hallintaa.

Rahamarkkinavalikoimamme tarjoavat sijoitusjaksoja, jotka vaihtelevat muutamasta päivästä kahteen vuoteen.

Rahastonhoitajamme sijoittavat lyhyen juoksuajan omaaviin velkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijat on tutkittu huolella, (pankkien liikkeeseen laskemiin) talletustodistuksiin ja (yhtiöiden liikkeeseen laskemiin) vekseleihin.CPR AM, PITKÄ JA TUNNUSTETTU ASIANTUNTEMUS RAHAMARKKINARAHASTOJEN HOIDON ALALLA

Rahamarkkinarahastojen hoidosta vastaa CPR AM:n korko- ja luotto-osaston hoitotiimi. Se koostuu erikoistuneista rahastonhoitajista (kokemus keskimäärin 12 vuotta) ja luottoanalyytikoista, jotka jakaantuvat kaikille sektoreille (kokemus keskimäärin 10 vuotta).

Yhtiön rahamarkkinarahastojen hoidon laatu on historiallisesti tunnustettua, ja CPR AM on eräs tärkeimmistä rahamarkkinarahastojen hoitoyhtiöistä hoidettavien varojen osalta. RAHAMARKKINARAHASTOJEN HOITO CPR AM -YHTIÖSSÄ 3 AVAINKOHDALLA

CPR AM: ERÄS TÄRKEIMMISTÄ RAHAMARKKINARAHASTOJEN HOITAJISTA

LAAJA RAHASTOVALIKOIMA, ERILAISIA SIJOITUSAIKATAVOITTEITA  

KOKENUT TIIMI/KOKEMUSTA KESKIMÄÄRIN YLI 10 VUOTTAVAKAA RISKINHALLINTA

Arvopaperien valinta noudattaa hallinnan tiukkoja määräyksiä ja sitä vahvistetaan erittäin tiukoilla yhtiön sisäisillä riskinseurannan säännöillä.

  • Likviditeettiriskin hallinta, sillä merkintöjen ja lunastusten määrät voivat olla merkittäviä rahamarkkinoille sijoittavassa OPC-rahastossa
  • Korkoriskihallinnalla tarjoaa enemmän tai vähemmän järjestelmällistä suojausta OPC-rahastoista riippuen.
  • Luottoriskin hallinta soveltaen vaihtelevaa riskinottoa tunnistetun  markkinatilanteen mukaan.
  • Erityisriskien hallinta, jossa käytetään apuna kokenutta laina-analyysitiimiä, joka tutkii liikkeeseen laskijoita ja sektoreita antaen salkunhoitajille suosituksia.

Tämän tyyppinen salkunhoito ei takaa tuottoa ja siihen liittyy pääoman menettämisen riski. Tärkeimmät obligaatio- tai rahamarkkinainstrumentteihin liittyvät riskit ovat korot, luotot ja vaihtokurssit. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja riskiprofiilista sinun tulee tutustua OPC-rahaston juridisiin asiakirjoihin.

Aiemmat tulokset eivät ennusta tulevaa OPC tai hoitajan tuottoa.