Lainsäädäntöä koskevat tiedotKontrolli

CPR AM -kontrolli rakentuu 3 tasolle:

Tason säännölliset tarkastukset hoitavat operationaaliset osastot, ja ne on integroitu hoitoprosessin kaikkiin vaiheisiin.
koostuu 5 henkilöstä ja on liitetty   AM-yhtiön yleiseen johtoon ja Amundi-konsernin riskijohtajaan. Sen tehtävä on varmistaa rahastojen hoitoon liittyvät riskit (menetelmien noudattamisen vahvistus, indikaattorien laatiminen, seuraaminen ja vahvistaminen, rajoitusten noudattaminen, CPR AM -yhtiön määrittämän riskien hoitomenettelyn seuranta) sekä oma riskien mittaaminen ja kontrollointi.

  • Määräysten vastaavuuden ja sisäisen kontrollin osasto keskittyy hoitamaan riskejä, jotka aiheutuvat sääntöjen ja eettisten periaatteiden rikkomisesta, asiakkaan edun etusijan asettamisen kontrollista ja markkinoiden avoimuuden laiminlyönnistä. Se harjoittaa kolmea päätehtävää: riskien tunnistaminen ja välttäminen, sisäisen kontrollisuunnitelman noudattaminen, poikkeamiin ja eri tapauksiin liittyvän reagointiohjelman ohjaus. Osaston RCCI kantaa vastuuta AMF:n suhteen.

Tason määräaikaiskontrollit hoitaa kaksi yksikköä:

  • Amundin auditointi on vastuussa Amundin eri yksiköiden toisen tason kontrollin noudattamisen laadun arvioinnista. Se varmistaa, että yksiköt hallitsevat auditoinnin kohteena olevat tehtävät ja ne noudattavat sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä, riskejä koskevat tiedot ja riskien mittausjärjestelmän oat luotettavia ja kattavia.
  • Crédit Agricole S.A-pankin tarkastus raportoi suoraan Crédit Agricole-konsernin keskusjohdolle. Se takaa yhtiön tehokkaan toiminnan, hyvän riskien hallinnan, yhtiön toiminnan määräysten ja vaatimusten mukaisuuden

Sertifikaatit ja määräykset

CPR Asset Management on saanut AMF:n hyväksynnän numerolla GP 01-056

  

MIF-DIREKTIIVI

Euroopan unionin rahamarkkinadirektiivi (Directive MIF) tuli voimaan 1. lokakuuta 2007.

Ohessa ovat tätä säännöstä koskevat tärkeimmät tiedot.

  

ESMA-SUUNTAVIIVOJEN SOVELTAMINEN                                          

ESMA:n 12. joulukuuta 2012 julkaisemet « Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM »  astuivat voimaan 18. helmikuuta 2013.
Ohessa ovat menettelytavat, jotka liittyvät OPCVM-rahastoihin, joihin sovelletaan näitä rahoitustakuun suuntaviivoja.

  

ÄÄNESTYSMENETTELY

Yhtiön hallinnon osalta CPR Asset Management soveltaa «  Äänestysmenettelyä  » Voit katsoa uusinta raporttia «  Äänioikeus ja osakkaiden vuoropuhelu  ».

 

VALITUSTEN HOITOMENETTELY

Linkin kautta löydät asiakirjan, joka liittyy meidän  " valitusten hoitomenettelyymme ".

 

GIPS-SERTIFIKAATTI

CPR Asset Management on varmistanut GIPS-normien vastaavuuden alkaen 31. joulukuuta 2002 jaksolla, joka alkaa 1. tammikuuta 1990. Riippumaton tutkimuslaitos on tehnyt tarkastuksia koko yhtiöllä ja sen aliyksiköillä.

  

DEONTOLOGIA

  • AFG

CPR AM on aktiivinen jäsen Association Française de la Gestion Financière -yhdistyksessä (AFG) ja osallistuu eri työryhmiin, yhtiö noudattaa eri määräyksiä ja suosituksia yhdistyksen eettisten vaatimusten mukaisesti.

  • HENKILÖSTÖN DEONTOLOGIA

Kaikki alan deontologiset ja eettiset säännöt on toimitettu työntekijöille. Säännöt määrittävät työntekijöiden vastuun, heidän on tunnettava määräykset, ilmoitettava omat osaketilinsä ja niihin liittyvät operaatiot, yhtiöiden toimeksiantojen hallussapito, lahjojen ja etujen mahdollinen saaminen.

 

RAHOITUSTURVALLISUUS JA RAHANPESUN ESTÄMINEN

CPR AM-yhtiön ehkäisymenettelyt perustavat seuraaville seikoille:

  • Rahanpesun ehkäisyn vastuuhenkilö on olemassa: vaatimusten vastaavuuden sisäisen kontrollin vastuuhenkilö.
  • Käytössä on rahanpesun ehkäisyn käsikirja, johon on koottu lait ja määräykset, jotka koskevat kolmannen osapuolen puolesta hoidettujen tilin hoitoa sovelletaan Amundin ryhmään. 
  • Vaatimusten vastaavuuden sisäisen kontrollin osasto vahvistaa kaikki yhtiötä sitovat sopimukset.
  • Työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan.

Avis rahoittajat

Fond concerné Date de publication
CPR Invest - Depôt 2 2019 - Notice to Shareholders - 24.10.2019 FI 06/11/2019
Communication CPR AM EONIA_€STR 13.09.2019_EN 16/09/2019
INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES_CPR Invest Reactive FI_01.08.2019 23/07/2019
INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES_CPR Invest Defensive FI_01.08.2019 23/07/2019
CPR Invest - Notice to Shareholders - FI_17.07.2019 23/07/2019
Procuration AGO 2019 ENG.pdf 26/03/2019
Convocation AGO 2019 - ENG.pdf 26/03/2019
CPR Invest - Notice to shareholders 6.11.18 - EN - FI.pdf 05/12/2018
Notice CPR Invest - FFG - 01.10.2018 - EN - FI.pdf 30/10/2018
CPR AM - PRESS RELEASE - CPR AM launches Education thematics fund - ENG 17/10/2018
02.01.2018-CPR Silver Age - Notice to holders FIN_EN 05/02/2018
22/12/2017
CPR Invest - Notice to shareholders - Jun 2017 - EN 20/06/2017
CPR Invest - Notice to shareholders - 12.04.2017_EN 16/05/2017
03 04 2017 - CPR Silver Age - Creation of a Z-unit 07/04/2017
17.02.2017 - CPR Invest - Notice to shareholders - EN 13/02/2017
10 02 2017 – UPDATE TO THE LEGAL DOCUMENTATION FOR UCITS 06/02/2017
22 11 2016 - CPR Invest - Notice to shareholders - New Prospectus 21/12/2016
2016 12 01 – CPR SILVER AGE FUND – CREATION OF T0 UNITS 06/12/2016
26/08/2016 – CPR Silver Age : Change of time for the subscription and redemption 22/08/2016
Evolution/Migration of CPR Asset Management website 03/06/2016